OCHRONA PRZED SKUTKAMI UBOCZNYMI CHEMIOTERAPII

Protectival (LCS 101) jest unikalnym suplementem diety – to wielofunkcyjna, naturalna mieszanka ziół, która powstała na bazie wieloletnich doświadczeń i badań klinicznych. Wykonano ponad 200 przedklinicznych badań  Protectivalu™, z udziałem znanych onkologów i naukowców z  Izraela i USA oraz w laboratoriach badawczych Bar Ilan University Cancer. Randomizowane kontrolowane badania kliniczne (RCT)  Protectivalu™, przeprowadzane w Izraelu na Oddziale Onkologii  Tal Center for Integrative Medicine, największego instytutu onkologi na Bliskim Wschodzie, wykazały pełne bezpieczeństwo i  wysoką skuteczność w stosowaniu tego środka.

Wielozadaniowe działanie Protectivalu™ jest skuteczne w następujących aspektach:

  • Ochrona przed skutkami ubocznymi chemioterapii;
  • Niszczenie komórek rakowych;
  • Wzmocnienie odporności;
  • Poprawa jakości życia.

Dlaczego Protectival?

Zmniejszenie skutków ubocznych chemioterapii o ponad 50%.

Protectival™ był testowany klinicznie w trakcie badań przeprowadzonych na Oddziale Onkologii Sourasky Medical Center w Tel Avivie. Przełomowe badania wykazały, że pacjenci z rakiem piersi, którzy przechodzili chemioterapię i stosowali Protectival™ wykazywali powrót do zdrowia w zwiększonym wymiarze, poprawę jakości życia i wzmocnienie układu immunologicznego.

W dalszych badaniach preklinicznych wykazano, że Protectival™ chroni zdrowe komórki przed działaniem różnorodnych leków chemioterapeutycznych, jednocześnie zabijając komórki rakowe (komórki rakowe przy raku trzustki, piersi, jelita grubego i prostaty – faktycznie rzecz biorąc każdego testowanego guza nowotworowego).

Protectival™, mimo że jest suplementem diety, znakomicie wspiera pacjentów leczonych chemioterapią, nie wywołując skutków ubocznych i nie osłabiając działania chemioterapii, oraz wzmacniając system odpornościowy – co znacząco poprawia jakość życia pacjenta w trakcie terapii onkologicznej.

Wyniki badań klinicznych były publikowane w „The Oncologist” 2011; 16(9); 1197-1202)

Opublikowane badania dotyczące działania przeciwnowotworowego Protectivalu™ wykazały hamujący efekt zależny od dawki, przy testowaniu na komórkach ludzkiego raka piersi.

Opublikowane w „Journal of International Medical Research – J Int Med Res. 2010; 38(6): 2033-9.

Selektywne niszczenie komórek rakowych bez oddziaływania na komórki normalne!

Publikacja: Selektywne działanie antyrakowe i ochrona przy chemioterapii przez mieszankę roślinną LCS101: Wskazania do leczenia raka. „International Journal of Oncology” 10.3892/10.2014.2741.

Poddane ocenie zostało działanie Protectivalu™ na różne komponenty układu immunologicznego. Wyniki badań sugerują, że Protectival™ posiada zdolność immuno-modulacyjną – zostało to dowiedzione poprzez wykazanie wzrostu elementów zarówno adaptacyjnej, jak i wrodzonej odporności. Owe odkrycia wspierają obserwacje pod kątem potencjalnego znaczenia Protectivalu™ w zakresie stymulacji układu immunologicznego jako terapii wspierającej dla pacjentów z nowotworami, którzy są poddawani chemioterapii.

Publikacja: (OncoTargets and Therapy 2013:6 1-9)

Pomaga zmniejszyć skutki uboczne takie jak: zmęczenie, nudności, brak apetytu, osłabienie, ból oraz poprawia funkcje trawienne.

Protectival - Naturalna i wiarygodna ochrona

Chroni

Przeprowadziliśmy badania kliniczne z udziałem pacjentów, którzy stosowali nasze produkty równocześnie z chemioterapią. Rezultaty wykazały znaczącą poprawę ilości zdrowych białych i czerwonych krwinek (ich uszkodzenie jest znanym skutkiem ubocznym chemioterapii). Co więcej, Protectival był dobrze tolerowany. U żadnego z pacjentów nie pojawiły się znaczące powikłania, które kwestionowałyby bezpieczeństwo Protectivalu. Wskaźniki infekcji i toksyfikacji nie-hematologicznej nie różniły się znacząco pomiędzy grupami, które wzięły udział w badaniu. Powyższe dowody sugerują, że Protectival może zwiększać odporność organizmu na choroby i zmniejszać ryzyko pojawienia się złych wyników krwi (niektóre wskaźniki mogą wskazywać na sytuację groźną dla życia albo powodować opóźnienia w terapii), co z kolei oznacza, że pacjenci przyjmujący go jako preparat wspomagający przy chemioterapii będą zdrowsi i silniejsi, co da lekarzom możliwość wypróbowania silniej działających terapii przy jednoczesnej poprawie zdolności pacjenta do znoszenia bardziej agresywnych działań terapeutycznych. Jednocześnie, działanie przeciwnowotworowe Protectivalu, udowodnione poprzez badania in-vitro, może stanowić pomoc w leczeniu, zwiększając prawdopodobieństwo pozytywnych wyników klinicznych.

* Jest to uproszczone podsumowanie wyników poświadczających bezpieczeństwo użycia i skuteczność naszych produktów. Pełny opis dostępny jest tutaj: “Yaal-Hahoshen N et al., A prospective, controlled study of the botanical compound mixture LCS101 for chemotherapy-induced hematological complications in breast cancer., Oncologist. 2011;16(9):1197-202”.

Naukowo potwierdzony

Nasze produkty – zarejestrowane w UE, Izraelu, USA i Kanadzie jako suplementy diety – były przedmiotem wysokiej jakości wieloletnich badań przedklinicznych i klinicznych, przy zastosowaniu protokołów randomizowanych i podwójnie ślepej próby. Wyniki badań zostały opublikowane w recenzowanych publikacjach. Ochronne właściwości Protectivalu były testowane i demonstrowane w jak najbardziej rygorystycznych, naukowych warunkach. LifeBiotic® – Badania produktów mające podłoże naukowe przeprowadzone w czterech centrach medycznych i laboratoriach uniwersyteckich o profilu nowotworowym w Izraelu i USA – z udziałem uznanych onkologów i naukowców studiów klinicznych II stopnia w Ichilov Hospital. Przedkliniczne przeprowadzane w: Bar-Ilan University’s Cancer Research Center; oddziale badawczym onkologii integratywnej Sheba Hospital Tal; laboratoriach biologicznych Ichilov Hospital; laboratoriach Miami Children Hospital Pathology.

Wyniki badań prezentowane były na licznych międzynarodowych kongresach i seminariach naukowych. To również forma weryfikacji badań i poddanie ich dyskusji w gronie renomowanych, wybitnych specjalistów.

Naturalny

Nasze produkty bazują na unikalnie skomponowanym składzie zawierającym wysoko skoncentrowane bioaktywne składniki pochodzenia roślinnego, z których każdy stosowany był przez setki lat i znany jest ze swoich jakości leczniczych, takich jak likwidowanie chorych komórek, a także ochrona układu immunologicznego. Nasze produkty zostały zrobione z w 100% naturalnych składników i zawierają wiele roślin znanych od wieków w odniesieniu do ich działania leczniczego – zarówno w Chinach, Azji Centralnej jak i w Europie.

W celu zapoznania się z wyborem publikacji naukowych wykazujących jakości terapeutyczne owych roślin zajrzyjcie do naszej bazy danych > zobacz więcej.

Dlaczego Tonix-R

Poprawa odporności – tarcza immunologiczna

Tonix-R jest wyjątkowym, naturalnym preparatem bioaktywnych składników roślinnych (suplementem dietetycznym), którego działanie ma na celu:

  • wzmocnienie układu odpornościowego,
  • wspieranie zdrowia,
  • zwiększenie wytrzymałości i witalności.

Tonix-R zwiększa naturalną zdolność ciała do zwalczania infekcji i chorób oraz wspiera procesy leczenia i utrzymania zdrowia wzmacniając odporność i utrzymując prawidłowe funkcjonowanie ciała.

Znakomite działanie preparatu uzyskano na drodze intensywnych badań i doświadczeń klinicznych. Tonix-R jest wynikiem prac rozwojowych nad produktem cechujących się wyjątkowym procesem produkcji i kontroli.

Tonix-R: potwierdzony naukowo

Tonix-R powstał na drodze wielu badań składników roślinnych wchodzących w skład preparatu, w celu uzyskania wzmocnienia układu odpornościowego i zwiększenia zdolności ciała do zwalczania choroby i utrzymania dobrego stanu zdrowia.

Tonix-R zawiera w swoim składzie 3 najlepiej przebadane grzyby lecznicze: Poriae, Ganoderma, Cordyceps. Zwiększają one odporność i zdolność ciała do walki ze stresem i toksynami. Ich składniki czynne zostały zidentyfikowane i wyizolowane.

Inne składniki roślinne wchodzące w skład Tonix-R to: Astragalus, Atractylodes, Lycium, Ligustrum.

Wykazują one właściwości immunomodulacyjne, wpływają na funkcje umysłowe, poziom cukru we krwi, poprawę funkcjonowania wątroby i nerek.

Badania nad preparatem wykazały również jego działanie aktywizujące komórki NK (naturalne komórki cytotoksyczne) i neutrofile, które są istotną częścią układu odpornościowego.

FAQ

Czy działanie Protectivalu jest udowodnione klinicznie?

Tak! Nasze produkty były testowane na pacjentach przyjmujących chemioterapię, przy użyciu najwyższych standardów stosowanych w planowaniu badań klinicznych: randomizowanych, kontrolowanych i podwójnej ślepej próby. Rezultaty wykazały statystycznie ważne i klinicznie znaczące efekty. Więcej informacji można znaleźć tutaj: Protectival dla profesjonalistów

Czy produkty LifeBiotic są bezpieczne?

Tak. Składniki używane we wszystkich naszych produktach są dobrze znane i były stosowane od wieków. Sposób w jaki je preparujemy i mieszamy został zatwierdzony, a rygorystyczne testy są stosowane dla każdej partii produkcyjnej, żeby zapewnić właściwy skład. W próbach klinicznych wykazaliśmy bezpieczeństwo naszych produktów albo z równoczesnym stosowaniem chemioterapii, albo bez niej. Bezpieczeństwo wynika z braku powikłań przy stosowaniu równolegle z chemioterapią. Bardzo nieliczna grupa produktów bazujących na składnikach naturalnych była testowana w tak rygorystyczny sposób.

Czy muszę wybrać między tą terapią a terapią konwencjonalną?

Nie! W każdym przypadku wysoce zalecane jest przestrzeganie zaleceń lekarza prowadzącego. Nasze produkty mogą być stosowane dodatkowo wobec zaleceń lekarskich. Nasze badania kliniczne testowały używanie naszych produktów właśnie w takich warunkach.

Jaka firma stoi za tymi produktami?

LifeBiotic jest czołową firmą izraelską wytwarzającą mieszanki bazujące na roślinach bioaktywnych. Izrael znany jest z rozwoju innowacyjnego przemysłu leków, jest też siedzibą kilku setek firm ‚start-upów’ rozwijających innowacyjne terapie lecznicze. Wizją przyświecającą LifeBiotic jest połączenie tradycyjnej medycyny botanicznej ze współczesnymi metodologiami badawczymi w celu zwiększenia zakresu leczenia raka i profilaktyki oraz redukcji cierpienia przy jednoczesnym trzymaniu się najwyższych standardów wytwarzania i kontroli jakości.

Czy produkty są skuteczne?

Dobroczynne jakości bioaktywnych składników pochodzenia roślinnego, które są składnikami naszych produktów są dobrze udokumentowane w setkach badań. Powstało ponad 100 badań przedklinicznych przeprowadzonych na Protectivalu z udziałem uznanych onkologów i naukowców w Centrach Medycznych w Izraelu i USA oraz na Bar Ilan University Cancer Research  Laboratories. Co więcej, LifeBiotic przeprowadziło swoje własne badania kliniczne na finalnych produktach. Owe badania publikowane były w wiodących recenzowanych pismach naukowych i wykazały skuteczność badanych produktów.

Jak to działa?

Rośliny są źródłem wykorzystywanym od najdawniejszych czasów dla farmaceutów. Współczesna nauka (a w szczególności onkologia) wciąż używa składników pochodzenia roślinnego do leczenia chorób. Faktycznie rzecz biorąc do dziś 25% współczesnych leków jest pochodzenia roślinnego. Wybór roślin używanych w naszych produktach dokonywany był w oparciu o ich udokumentowane działanie zwalczające raka, wzmacniające układ immunologiczny oraz redukujące skutki uboczne  chemioterapii. Owe właściwości zostały udokumentowane w oparciu o setki badań zanim nawet my zaczęliśmy nasze prace badawcze, ale składniki były ponownie testowane przez naszą firmę w seriach badań.

Dział FAQ dostępny w języku angielskim: http://www.lifebiotic.com/homepage/f-a-q/