Firma Marek Kalmus Consulting została założona w 1992 roku w Krakowie.

Oprócz doradztwa marketingowego, brandingu, doradztwa międzykulturowego i specjalistycznego doradztwa turystycznego oraz organizacji szkoleń, firma Marek Kalmus Consulting zajmuje się od samego początku swego istnienia propagowaniem tradycyjnej medycyny chińskiej (TMC) poprzez: szkolenia, publikacje, wykłady publiczne, organizację wyjazdów do Chin na kursy i staże do szpitali klinicznych uniwersytetów tradycyjnej medycyny chińskiej).

Mamy bezpośrednie kontakty z renomowanymi chińskimi uniwersytetami TMC w Chengdu, Nanningu oraz Guangzhou. Na stałe współpracujemy z wybitnymi profesorami chińskimi zarówno z ChRL, jak i mieszkającymi w Europie, oraz z zachodnimi lekarzami TMC – wykładowcami i badaczami o międzynarodowej sławie z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii, Włoch, Czech i Izraela.

Właściciel firmy dr Marek Kalmus od 1986 roku studiuje tradycyjną i klasyczną medycynę chińską u wybitnych zagranicznych wykładowców. Jest też założycielem i dyrektorem zarządzającym krakowskiego Centrum Medycyny Chińskiej (www.medycynachinska.org), dyrektorem niepublicznej Szkoły Medycyny Chińskiej w Krakowie (www.medycyna-chinska.com) oraz prezesem Polskiego Towarzystwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (www.pttmc.org), reprezentując polską medycynę chińską w European Traditional Chinese Association (ETCMA) i World Federation od Acupuncture-Moxibution Societeies (WFAS).

Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej M. Krakowa: 8681 (H)-S

NIP 676 000 82 23

REGON 351511266