Ochrona & Rekonwalescencja

Nasze produkty poddawane były testom klinicznym i przedklinicznym najwyższej próby, przy użyciu protokołów randomizowanej oraz podwójnej ślepej próby. Rezultaty tych badań były publikowane w recenzowanych publikacjach. Ochronne właściwości Protectivalu™ były testowane i demonstrowane* w rygorystycznych warunkach naukowych.

LifeBiotic® – Prace badawcze nad produktami w oparciu o badania naukowe przeprowadzane były w czterech Centrach Medycznych i Uniwersyteckich Laboratoriach Nowotworowych w Izraelu i Stanach Zjednoczonych – studia kliniczne II stopnia przeprowadzano z udziałem z renomowanych onkologów i naukowców w Ichilov Hospital.

Przedkliniczne próby przeprowadzane były w:

 • Bar-Ilan University’s Cancer Research Center, Izrael;
 • Jednostce badawczej Centrum Onkologii Integratywnej Sheba Hospital Tal, Izrael;
 • Laboratoriach biologicznych Ichilov Hospital, Izrael;
 • Laboratoriach Patologii w Miami Children Hospital, USA.

 

Badające potencjał, kontrolowane badania nad mieszanką pochodzenia roślinnego LCS101 dla powikłań hematologicznych wywołanych chemioterapią w przypadkach raka piersi; Yaal-Hahoshen N., Maimon Y., Siegelmann-Danieli N., Lev-Ari S., Ron I.G., Sperber F., Samuels N., Shoham J., Merimsky O. Publikowane w: Oncologist. 2011;16(9):1197-202.

Randomizowana, kontrolna, podwójnie ślepa próba kliniczna przeprowadzona była na sześćdziesięciu pięciu pacjentach z rakiem piersi w  Sourasky Medical Center, w Tel-Awiwie (Izrael).

U wszystkich pacjentów zdiagnozowano umiejscowiony guz i zostali oni poddani chemioterapii przed włączeniem do badania. Zostali podzieleni losowo na grupę, która otrzymuje albo chemioterapię z Protectivalem (LCS 101), albo chemioterapię i placebo. 65 pacjentów zostało podzielonych tak, że 34 z nich otrzymywało Protectival, podczas gdy 31 otrzymywało placebo. Podawanie (Protectivalu lub placebo) zaczęło się na dwa tygodnie przed pierwszą dawką chemioterapii i było kontynuowane do ostatniej przyjmowanej dawki. Ani sami pacjenci, ani pracownicy medyczni nie wiedzieli, kto był w jakiej grupie (decyzja randomizacyjna) w czasie trwania terapii  (protokół podwójnie ślepej próby). Badania skupiały się na wskaźnikach anemii i leukopenii. Wykazały one świetne wyniki. Jedynie 20% osób z grupy przyjmującej Protectival wykazało zmniejszenie ilości krwinek białych i czerwonych podczas chemioterapii. Badania wykazały, że pacjenci, którzy przyjmowali LCS101 (Protectival):

 • Utrzymywali wysoką ilość białych/czerwonych krwinek;
 • U 82% pacjentów, którzy przyjmowali Protectival, doszło do zwiększenia ilości czerwonych krwinek.

Jakość życia

Działanie mieszanki pochodzenia roślinnego Protectival ™ (nazwa badawcza – LCS101) na objawy wywołane chemioterapią u pacjentów z rakiem piersi (publikacja w: Integrative Medicine Insights 2013:8 1-8).

Wyniki kliniczne: Większość (70%) pacjentów donosiło o braku lub łagodnej postaci zmęczenia; 60% o braku lub łagodnym osłabieniu; 85% o braku lub łagodnym bólu; 70% o braku lub łagodnych mdłościach; oraz 80% o braku lub łagodnych wymiotach. 85% wyraziła odczucie, że LCS101 pomogło zredukować występujące objawy.

Zwiększenie Odporności

Selektywne działanie przeciwnowotworowe i ochronne względem chemioterapii mieszanki LCS101: Wskazania dla terapii nowotworowej. Publikowane w: INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY 46: 308-316, 2015 Zoya Cohen1*, Yair Maimon1*, Merav Yoeli-Lerner1, Peiying Yang2 , Noah Samuels1 oraz Raanan Berger3 1 Tal Center for Integrative Medicine, Institute of Oncology, Sheba Medical Center, Tel Hashomer, Israel; 2 Department of General Oncology, The University of Texas M.D. Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA; 3 Institute of Oncology, Sheba Medical Center, Tel Hashomer, Israel Received August 10, 2014; zatwierdzone 25 września 2014 r.

 • Formuła działa selektywnie – zabija chore komórki, a nie prawidłowe.
 • Selektywność ochrony – chroni zdrowe komórki, a zabija szybciej chore.
 • Rezultaty są wyjątkowe. Mieszanka wykazuje bezpieczeństwo stosowania i dobry potencjał w zakresie profilaktyki oraz braku interferencji z terapią.

Efekt zabijania

Selektywne działanie przeciwnowotworowe i ochronne względem chemioterapii mieszanki LCS101: Wskazania dla terapii nowotworowej. Publikowane w: INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY 46: 308-316, 2015 Zoya Cohen1*, Yair Maimon1*, Merav Yoeli-Lerner1, Peiying Yang2 , Noah Samuels1 oraz Raanan Berger3 1 Tal Center for Integrative Medicine, Institute of Oncology, Sheba Medical Center, Tel Hashomer, Israel; 2 Department of General Oncology, The University of Texas M.D. Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA; 3 Institute of Oncology, Sheba Medical Center, Tel Hashomer, Israel Received August 10, 2014; zatwierdzone 25 września 2014 r.

 • Formuła działa selektywnie – zabija chore komórki, a nie prawidłowe.
 • Selektywność ochrony – chroni zdrowe komórki, a zabija szybciej chore.
 • Rezultaty są wyjątkowe. Mieszanka wykazuje bezpieczeństwo stosowania i dobry potencjał w zakresie profilaktyki oraz braku interferencji z terapią.

Tabela - działanie ziół

 

Nazwa zioła

Przeciwnowotworowe

(in vitro, in vivo)

Układ immunologiczny

Skutki uboczne chemioterapii, ochrona

[GRAFIKI]

.

.

.

.

Huang Qi

Astragalus membranaceus

Glejak [1]

Guzy białaczkowe [2]

Limfocyty T [3-5]; Makrofagi [2, 6-8]

Komórki B [5, 6, 9]

Komórki LAK [10, 11]

Przeciwzapalne [12, 13] Ogólne [6, 9, 14]

Układ immunologiczny [5, 6, 15, 16] Serce
[17-19]

Wątroba [20]

Nerki [21]

Przeciwmutagenne [22]

 

Bai Zhu

Atractylodes macrocephala

Leukemia & Chłoniak
[23]

Przeciwalergiczne [24]

 

 

Chen Pi

Citrus reticulata

Okrężnica [25]

Żołądek [26]

Przeciwzapalne [27-29]

Ochrona komórek [30]

 

Bei Sha Shen

Glehnia littoralis

 

Przeciwzapalne [32, 33]

 

 

Nu Zhen Zi

Ligustrum lucidum

Glejak [34]

Limfocyty T [4]

Przeciwzapalne [35] Mkrofagi
[7]

Przeciwmutageniczne [22]

 

Gou Qi Zi

Lycium chinense

 

 

Wątroba [36, 37]

Szpik kostny [38]

 

Ji Xue Teng

Milletia reticulata

 

Przeciwzapalne [39]

 

 

Bai Hua She
She Cao

Oldenlandia diffusa

Czerniak [40]

Rak nerkowokomórkowy
[41]

LimfocytyT [42]

Przeciwzapalne [43]

Makrofagi [41, 44]

Ogólne [9]

Przeciwmutageniczne [22, 45, 46]

 

Mai Men Dong

Ophiopogon japonicus

 

Przeciwzapalne [48]

Adaptogeny: siła, stamina [49]

 

Bai Shao

Paeonia lactiflora

Rak pęcherza moczowego in vivo [51]

 

 

 

Fu Ling

Poria cocos

 

Przeciwzapalne [52, 53]

Immuno-stymulatory [54]

 

 

Xia Ku Cao

Prunella vulgaris

NSCLC [55, 56]

Czerniak

(przerzuty do płuc) [57]

Przeciwzapalne [58, 59]

Makrofagi [60]

 

 

Ban Zhi Lian

Scutellaria barbata

Rak piersi [61-63] Profilaktyka raka
prostaty [64]

Rak nerkowokomórkowy
[41]

Makrofagi [41]

Przeciwmutageniczne [22, 45, 46]

Wykorzystane źródła:

1. Sun JY, Yang H, Miao S, Li JP, Wang SW, Zhu MZ, Xie YH, Wang JB, Liu Z, Yang Q: Suppressive effects of swainsonine on C6 glioma cell in vitro and in vivo. Phytomedicine 2009, 16(11):1070-1074.

2. Cho WC, Leung KN: In vitro and in vivo anti-tumor effects of Astragalus membranaceus. Cancer Lett 2007, 252(1):43-54.

3. Brush J, Mendenhall E, Guggenheim A, Chan T, Connelly E, Soumyanath A, Buresh R, Barrett R, Zwickey H: The effect of Echinacea purpurea, Astragalus membranaceus and Glycyrrhiza glabra on CD69 expression and immune cell activation in humans. Phytother Res 2006, 20(8):687-695.

4. Sun Y, Hersh EM, Talpaz M, Lee SL, Wong W, Loo TL, Mavligit GM: Immune restoration and/or augmentation of local graft versus host reaction by traditional Chinese medicinal herbs. Cancer 1983, 52(1):70-73.

5. Zhao KS, Mancini C, Doria G: Enhancement of the immune response in mice by Astragalus membranaceus extracts. Immunopharmacology 1990, 20(3):225-233.

6. Cho WC, Leung KN: In vitro and in vivo immunomodulating and immunorestorative effects of Astragalus membranaceus. J Ethnopharmacol 2007, 113(1):132-141.

7. Rittenhouse JR, Lui PD, Lau BH: Chinese medicinal herbs reverse macrophage suppression induced by urological tumors. J Urol 1991, 146(2):486-490.

8. Xu HD, You CG, Zhang RL, Gao P, Wang ZR: Effects of Astragalus polysaccharides and astragalosides on the phagocytosis of Mycobacterium tuberculosis by macrophages. J Int Med Res 2007, 35(1):84-90.

9. Yoshida Y, Wang MQ, Liu JN, Shan BE, Yamashita U: Immunomodulating activity of Chinese medicinal herbs and Oldenlandia diffusa in particular. Int J Immunopharmacol 1997, 19(7):359-370.

10. Chu DT, Lepe-Zuniga J, Wong WL, LaPushin R, Mavligit GM: Fractionated extract of Astragalus membranaceus, a Chinese medicinal herb, potentiates LAK cell cytotoxicity generated by a low dose of recombinant interleukin-2. J Clin Lab Immunol 1988, 26(4):183-187.

11. Wang Y, Qian XJ, Hadley HR, Lau BH: Phytochemicals potentiate interleukin-2 generated lymphokine-activated killer cell cytotoxicity against murine renal cell carcinoma. Mol Biother 1992, 4(3):143-146.

12. Clement-Kruzel S, Hwang SA, Kruzel MC, Dasgupta A, Actor JK: Immune modulation of macrophage pro-inflammatory response by goldenseal and Astragalus extracts. J Med Food 2008, 11(3):493-498.

13. Ryu M, Kim EH, Chun M, Kang S, Shim B, Yu YB, Jeong G, Lee JS: Astragali Radix elicits anti-inflammation via activation of MKP-1, concomitant with attenuation of p38 and Erk. J Ethnopharmacol 2008, 115(2):184-193.

14. Zhu XL, Zhu BD: Mechanisms by which Astragalus membranaceus injection regulates hematopoiesis in myelosuppressed mice. Phytother Res 2007, 21(7):663-667.

15. Chu DT, Wong WL, Mavligit GM: Immunotherapy with Chinese medicinal herbs. II. Reversal of cyclophosphamide-induced immune suppression by administration of fractionated Astragalus membranaceus in vivo. J Clin Lab Immunol 1988, 25(3):125-129.

16. Chu DT, Wong WL, Mavligit GM: Immunotherapy with Chinese medicinal herbs. I. Immune restoration of local xenogeneic graft-versus-host reaction in cancer patients by fractionated Astragalus membranaceus in vitro. J Clin Lab Immunol 1988, 25(3):119-123.

17. Luo Z, Zhong L, Han X, Wang H, Zhong J, Xuan Z: Astragalus membranaceus prevents daunorubicin-induced apoptosis of cultured neonatal cardiomyocytes: role of free radical effect of Astragalus membranaceus on daunorubicin cardiotoxicity. Phytother Res 2009, 23(6):761-767.

18. Li Y, Liu X, Xue SZ: Antidotal effect of glucoside extracted from Astragalus membranaceus on dimethoate intoxication in guinea pigs. Med Lav 1998, 89 Suppl 2:S136-141.

19. Zhang L, Yang Y, Wang Y, Gao X: Astragalus membranaceus extract promotes neovascularisation by VEGF pathway in rat model of ischemic injury. Pharmazie, 66(2):144-1.

20. Cui R, He J, Wang B, Zhang F, Chen G, Yin S, Shen H: Suppressive effect of Astragalus membranaceus Bunge on chemical hepatocarcinogenesis in rats. Cancer Chemother Pharmacol 2003, 51(1):75-80.

21. Sheng BW, Chen XF, Zhao J, He DL, Nan XY: Astragalus membranaceus reduces free radical-mediated injury to renal tubules in rabbits receiving high-energy shock waves. Chin Med J (Engl) 2005, 118(1):43-49.

22. Wong BY, Lau BH, Tadi PP, Teel RW: Chinese medicinal herbs modulate mutagenesis, DNA binding and metabolism of aflatoxin B1. Mutat Res 1992, 279(3):209-216.

23. Huang HL, Chen CC, Yeh CY, Huang RL: Reactive oxygen species mediation of baizhu-induced apoptosis in human leukemia cells. J Ethnopharmacol 2005, 97(1):21-29.

24. Kim SH, Jung HN, Lee KY, Kim J, Lee JC, Jang YS: Suppression of Th2-type immune response-mediated allergic diarrhea following oral administration of traditional Korean medicine: Atractylodes macrocephala Koidz. Immunopharmacol Immunotoxicol 2005, 27(2):331-343.

25. Kang SA, Park HJ, Kim MJ, Lee SY, Han SW, Leem KH: Citri Reticulatae Viride Pericarpium extract induced apoptosis in SNU-C4, human colon cancer cells. J Ethnopharmacol 2005, 97(2):231-235.

26. Kim MJ, Park HJ, Hong MS, Park HJ, Kim MS, Leem KH, Kim JB, Kim YJ, Kim HK: Citrus Reticulata blanco induces apoptosis in human gastric cancer cells SNU-668. Nutr Cancer 2005, 51(1):78-82.

27. Ho SC, Lin CC: Investigation of heat treating conditions for enhancing the anti-inflammatory activity of citrus fruit (Citrus reticulata) peels. J Agric Food Chem 2008, 56(17):7976-7982.

28. Jung KH, Ha E, Kim MJ, Won HJ, Zheng LT, Kim HK, Hong SJ, Chung JH, Yim SV: Suppressive effects of nitric oxide (NO) production and inducible nitric oxide synthase (iNOS) expression by Citrus reticulata extract in RAW 264.7 macrophage cells. Food Chem Toxicol 2007, 45(8):1545-15.

29. Zhou XM, Huang MM, He CC, Li JX: Inhibitory effects of citrus extracts on the experimental pulmonary fibrosis. J Ethnopharmacol 2009, 126(1):143-148.

30. Xu GH, Chen JC, Liu DH, Zhang YH, Jiang P, Ye XQ: Minerals, phenolic compounds, and antioxidant capacity of citrus peel extract by hot water. J Food Sci 2008, 73(1):C11-18.

31. Xu RH, Peng XE, Chen GZ, Chen GL: Effects of cordyceps sinensis on natural killer activity and colony formation of B16 melanoma. Chin Med J (Engl) 1992, 105(2):97-101.

32. Yoon T, Cheon MS, Lee AY, Lee do Y, Moon BC, Chun JM, Choo BK, Kim HK: Anti-inflammatory activity of methylene chloride fraction from Glehnia littoralis extract via suppression of NF-kappa B and mitogen-activated protein kinase activity. J Pharmacol Sci 2010, 112(1):46-55.

33. Yoon T, Lee do Y, Lee AY, Choi G, Choo BK, Kim HK: Anti-inflammatory effects of Glehnia littoralis extract in acute and chronic cutaneous inflammation. Immunopharmacol Immunotoxicol 2010, 32(4):663-670.

34. Jeong JC, Kim JW, Kwon CH, Kim TH, Kim YK: Fructus ligustri lucidi extracts induce human glioma cell death through regulation of Akt/mTOR pathway in vitro and reduce glioma tumor growth in U87MG xenograft mouse model. Phytother Res 2011, 25(3):429-434.

35. An HJ, Jeong HJ, Um JY, Park YJ, Park RK, Kim EC, Na HJ, Shin TY, Kim HM, Hong SH: Fructus Ligustrum lucidi inhibits inflammatory mediator release through inhibition of nuclear factor-kappaB in mouse peritoneal macrophages. J Pharm Pharmacol 2007, 59(9):1279-1285.

36. Ha KT, Yoon SJ, Choi DY, Kim DW, Kim JK, Kim CH: Protective effect of Lycium chinense fruit on carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity. J Ethnopharmacol 2005, 96(3):529-535.

37. Zhang R, Kang KA, Piao MJ, Kim KC, Kim AD, Chae S, Park JS, Youn UJ, Hyun JW: Cytoprotective effect of the fruits of Lycium chinense Miller against oxidative stress-induced hepatotoxicity. J Ethnopharmacol 2010, 130(2):299-306.

38. Hsu HY, Yang JJ, Ho YH, Lin CC: Difference in the effects of radioprotection between aerial and root parts of Lycium chinense. J Ethnopharmacol 1999, 64(2):101-108.

39. Hsu CC, Hsu CL, Tsai SE, Fu TY, Yen GC: Protective effect of Millettia reticulata Benth against CCl(4)-induced hepatic damage and inflammatory action in rats. J Med Food 2009, 12(4):821-828.

40. Gupta S, Zhang D, Yi J, Shao J: Anticancer activities of Oldenlandia diffusa. J Herb Pharmacother 2004, 4(1):21-33.

41. Wong BY, Lau BH, Jia TY, Wan CP: Oldenlandia diffusa and Scutellaria barbata augment macrophage oxidative burst and inhibit tumor growth. Cancer Biother Radiopharm 1996, 11(1):51-56.

42. Shan BE, Yoshida Y, Sugiura T, Yamashita U: Stimulating activity of Chinese medicinal herbs on human lymphocytes in vitro. Int J Immunopharmacol 1999, 21(3):149-159.

43. Kim SJ, Chung WS, Kim SS, Ko SG, Um JY: Antiinflammatory effect of Oldenlandia diffusa and its constituent, hentriacontane, through suppression of caspase-1 activation in mouse peritoneal macrophages. Phytother Res 2011, 25(10):1537-1546.

44. Chung HS, Jeong HJ, Hong SH, Kim MS, Kim SJ, Song BK, Jeong IS, Lee EJ, Ahn JW, Baek SH et al: Induction of nitric oxide synthase by Oldenlandia diffusa in mouse peritoneal macrophages. Biol Pharm Bull 2002, 25(9):1142-1146.

45. Wong BY, Lau BH, Teel RW: Chinese medicinal herbs modulate mutagenesis, DNA binding and metabolism of benzo[a]pyrene 7,8-dihydrodiol and benzo[a]pyrene 7,8-dihydrodiol-9,10-epoxide. Cancer Lett 1992, 62(2):123-131.

46. Wong BY, Lau BH, Yamasaki T, Teel RW: Inhibition of dexamethasone-induced cytochrome P4-mediated mutagenicity and metabolism of aflatoxin B1 by Chinese medicinal herbs. Eur J Cancer Prev 1993, 2(4):351-356.

47. Song YH, Jeong SJ, Kwon HY, Kim B, Kim SH, Yoo DY: Ursolic acid from Oldenlandia diffusa induces apoptosis via activation of caspases and phosphorylation of glycogen synthase kinase 3 beta in SK-OV-3 ovarian cancer cells. Biol Pharm Bull, 35(7):1022-1028.

48. Kou J, Sun Y, Lin Y, Cheng Z, Zheng W, Yu B, Xu Q: Anti-inflammatory activities of aqueous extract from Radix Ophiopogon japonicus and its two constituents. Biol Pharm Bull 2005, 28(7):1234-1238.

49. David Winston, Steven Maimes : book Adaptogens: Herbs for Strength, Stamina, and Stress Relief .Bear & Co, Mar 22, 2007

. Wang Y, Yan T, Shen J, Guo H, Xiang X: Preventive effect of Ophiopogon japonicus polysaccharides on an autoallergic mouse model for Sjogren’s syndrome by regulating the Th1/Th2 cytokine imbalance. J Ethnopharmacol 2007, 114(2):246-253.

51. Ou TT, Wu CH, Hsu JD, Chyau CC, Lee HJ, Wang CJ: Paeonia lactiflora Pall inhibits bladder cancer growth involving phosphorylation of Chk2 in vitro and in vivo. J Ethnopharmacol 2011, 135(1):162-172.

52. Fuchs SM, Heinemann C, Schliemann-Willers S, Hartl H, Fluhr JW, Elsner P: Assessment of anti-inflammatory activity of Poria cocos in sodium lauryl sulphate-induced irritant contact dermatitis. Skin Res Technol 2006, 12(4):223-227.

53. Giner-Larza EM, Manez S, Giner-Pons RM, Carmen Recio M, Rios JL: On the anti-inflammatory and anti-phospholipase A(2) activity of extracts from lanostane-rich species. J Ethnopharmacol 2000, 73(1-2):61-69.

54. Yu SJ, Tseng J: Fu-Ling, a Chinese herbal drug, modulates cytokine secretion by human peripheral blood monocytes. Int J Immunopharmacol 1996, 18(1):37-44.

55. Feng L, Jia X, Zhu M, Chen Y, Shi F: Chemoprevention by Prunella vulgaris L. extract of non-small cell lung cancer via promoting apoptosis and regulating the cell cycle. Asian Pac J Cancer Prev 2010, 11(5):1355-1358.

56. Feng L, Jia XB, Jiang J, Zhu MM, Chen Y, Tan XB, Shi F: Combination of active components enhances the efficacy of Prunella in prevention and treatment of lung cancer. Molecules 2010, 15(11):7893-7906.

57. Choi JH, Han EH, Hwang YP, Choi JM, Choi CY, Chung YC, Seo JK, Jeong HG: Suppression of PMA-induced tumor cell invasion and metastasis by aqueous extract isolated from Prunella vulgaris via the inhibition of NF-kappaB-dependent MMP-9 expression. Food Chem Toxicol 2010, 48(2):564-571.

58. Huang N, Hauck C, Yum MY, Rizshsky L, Widrlechner MP, McCoy JA, Murphy PA, Dixon PM, Nikolau BJ, Birt DF: Rosmarinic acid in Prunella vulgaris ethanol extract inhibits lipopolysaccharide-induced prostaglandin E2 and nitric oxide in RAW 264.7 mouse macrophages. J Agric Food Chem 2009, 57(22):10579-10589.

59. Zdarilova A, Svobodova A, Simanek V, Ulrichova J: Prunella vulgaris extract and rosmarinic acid suppress lipopolysaccharide-induced alteration in human gingival fibroblasts. Toxicol In Vitro 2009, 23(3):386-392.

60. Han EH, Choi JH, Hwang YP, Park HJ, Choi CY, Chung YC, Seo JK, Jeong HG: Immunostimulatory activity of aqueous extract isolated from Prunella vulgaris. Food Chem Toxicol 2009, 47(1):62-69.

61. Fong S, Shoemaker M, Cadaoas J, Lo A, Liao W, Tagliaferri M, Cohen I, Shtivelman E: Molecular mechanisms underlying selective cytotoxic activity of BZL101, an extract of Scutellaria barbata, towards breast cancer cells. Cancer Biol Ther 2008, 7(4):577-586.

62. Klawitter J, Klawitter J, Gurshtein J, Corby K, Fong S, Tagliaferri M, Quattrochi L, Cohen I, Shtivelman E, Christians U: Bezielle (BZL101)-induced oxidative stress damage followed by redistribution of metabolic fluxes in breast cancer cells: a combined proteomic and metabolomic study. Int J Cancer 2011, 129(12):2945-2957.

63. Perez AT, Arun B, Tripathy D, Tagliaferri MA, Shaw HS, Kimmick GG, Cohen I, Shtivelman E, Caygill KA, Grady D et al: A phase 1B dose escalation trial of Scutellaria barbata (BZL101) for patients with metastatic breast cancer. Breast Cancer Res Treat 2010, 120(1):111-118.

64. Wong BY, Nguyen DL, Lin T, Wong HH, Cavalcante A, Greenberg NM, Hausted RP, Zheng J: Chinese medicinal herb Scutellaria barbata modulates apoptosis and cell survival in murine and human prostate cancer cells and tumor development in TRAMP mice. Eur J Cancer Prev 2009, 18(4):331-341.

65. Chen V, Staub RE, Baggett S, Chimmani R, Tagliaferri M, Cohen I, Shtivelman E: Identification and analysis of the active phytochemicals from the anti-cancer botanical extract Bezielle. PLoS One 2012, 7(1):e30107.

Referencje dla publikowanych dokumentów:

LCS101 – poprawa jakości życia w trakcie chemioterapii

Działanie mieszanki ziołowej LCS101 na objawy wywołane chemioterapią u pacjentów z rakiem piersi: Raport serii przypadków; Noah Samuels, Yair Maimon i Rachel Y. Zisk-Rony

Integrative Medicine Insights 2013:8 1-8

http://www.la-press.com/effect-of-the-botanical-compound-lcs101-on-chemotherapy-induced-sympto-article-a3482

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=DetailsSearch&Term=23400272[uid]

LCS101 redukuje mdłości podczas chemioterapii:

Zebrane dane kliniczne, wybrane opcje leczenia dla mdłości i wymiotów wywołanych chemioterapią

Alternative and Complementary Therapies, VOL. 18 NO. 3

http://online.liebertpub.com/doi/pdfplus/10.1089/act.2012.18308

W odpowiedzi (odpowiedź na list do redaktora):

Noah Samuels, Yair Maimon and Nava Siegelmann-Danieli. The Oncologist 2012;17:742–743

http://theoncologist.alphamedpress.org/content/17/5/742.short

Działanie immunomodulujące mieszanki pochodzenia roślinnego LCS101: wskazania dla leczenia raka:

Rachmut I; Samuels N; Melnick SJ; Ramachandran C; Sharabi Y; Pavlovsky A; Maimon Y; Shoham J.

(OncoTargets and Therapy 2013:6 1–9)

“OncoTargets and Therapy” here:  http://www.dovepress.com/articles.php?article_id=12857 .

http://www.dovepress.com/immunomodulatory-effects-of-the-botanical-compound-lcs101-implications-peer-reviewed-article-OTT-recommendation1

Fragment video dotyczący artykułu o referencjach klinicznych:

Działanie mieszanki pochodzenia roślinnego LCS101 na objawy wywołane chemioterapią

http://www.la-press.com/effect-of-the-botanical-compound-lcs101-on-chemotherapy-induced-sympto-article-a3482

Prof. Jacob Shoham, MD, PhD

Dyrektor, laboratorium do spraw badań nad biologią raka i immunologią, Bar-Ilan University, Ramat-Gan, Israel

„Przeprowadziliśmy badania nad bioaktywną formułą pochodzenia roślinnego LCS101… Wykazaliśmy, że LCS101 moduluje różnorodne aspekty układu immunologicznego.

Wyniki naszych badań wspierają rezultaty badań klinicznych, które wskazują na to, że LCS101 znacząco uśmierza pewien zakres toksyczności hematologicznej wywołanej chemioterapią. Wykazują też zdolność stymulacji układu immunologicznego przez LCS101, który może również służyć jako środek terapii wspierającej u pacjentów z rakiem leczonych chemioterapią”.

 

Dr Steven J Melnick, Ph.D., M.D

Kierownik Departamentu Patologii i Laboratoriów Klinicznych w Miami Chindren’s Hospital

Dyrektor i założyciel,  Dharma Biomedical – Etnobotaniczne Odkrycia Medyczne Oparte na Dowodach

„Nasza analiza skupiała się na oszacowaniu skuteczności LCS101 w odniesieniu do wrodzonego i adaptacyjnego układu immunologicznego przy użyciu odpowiednio ustalonych metod in vitro…, w szczególności skupionych na aktywności komórek NK (włączając działania immunologiczne–przeciwnowotworowe)… Rezultaty naszej ewaluacji ujawniły robiącą duże wrażenie aktywność immunomodulującą LCS101, z silną i selektywną aktywacją pośredniczenia między komórkami a układem immunologicznym [LCS101 with strong and selective activation of the cell-mediated and innate immune system], włączając dane, które wskazują na wspieranie potencjału immunologicznej aktywności przeciwnowotworowej…

Pośród wielu komercyjnych produktów biorących za cel funkcję immunologiczną, które poddawaliśmy ocenie, LCS101 jest wyraźnie najbardziej skutecznym środkiem w odniesieniu do siły działania i selektywności, co zostało dowiedzione metodami stosowanymi w naszym laboratorium…

Stopień kontroli jakości, jaki zauważyłem w odniesieniu do LCS101 jest rzadko spotykany wśród produktów komercyjnych tego typu. Owe obserwacje, w połączeniu z jego znakomitym profilem bezpieczeństwa, sprawiają moim zdaniem, że LCS101 jest idealną formułą do użytku w próbach klinicznych oraz do ogólnego stosowania w celu wspierania układu immunologicznego. Zdecydowanie i bez zastrzeżeń polecam ten produkt”.

CLOSE
CLOSE

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Ci najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Polityka prywatności

Zamknij